Forever Living Products Scandinavia AB

Aloe Barbadensis Miller, lägg det namnet på minnet. Det finns omkring 400 arter av Aloe i världen, och alla har sina goda egenskaper. Men bara en enda sort har älskats av mänskligheten sedan tidernas begynnelse: Aloe Barbadensis Miller. Vår Aloe vera.

Aloe vera är en subtropisk växt som klarar att lagra mycket vatten. I dess blad finns en trögflytande gelé som förutom just vatten innehåller en alldeles unik blandning av ämnen. Gelén kan antingen drickas som ett kosttillskott, eller blandas med andra ingredienser till olika hud- och hårvårdsprodukter.

 

Egna odlingar och hög kvalitet

Man kan inte göra en bra produkt av dåliga råvaror. Därför börjar vi från grunden och odlar vår Aloe vera på bördiga jordar med god växtkraft.

För att ha full kontroll över hela processen från odling till färdig produkt äger vi plantagerna själva. All odling sker med växelbruk för att inte utarma jorden.Varje planta börjar som ett rotskott från ett moget exemplar. När plantan är ca tre år skärs de mogna bladen av för hand och transporteras omedelbart vidare för att renas och stabiliseras. 

Forever är världens största odlare, tillverkare och distributör av Aloe vera. All odling sker genom växelbruk på våra egna plantager i USA (Texas), Mexico och Dominikanska Republiken. Tack vare det kan vi kontrollera och kvalitetssäkra hela processen, från odling och förädling till distribution. Våra drycker har fått kvalitetsstämpeln International Science Seal of Approval, ett mycket gott betyg på våra mest omtyckta produkter.Vi värnar om vår Aloe vera

 

Plantagerna

På våra egna plantager i Texas och Dominikanska republiken börjar varje exemplar av våra 50 miljoner Aloe vera plantor som ett litet rotskott från ett moget exemplar. Här får det ta sin tid att växa, i perfekt jordmån för plantan och i ett klimat med över 2000 soltimmar per år. När plantan är cirka tre år skärs de mogna bladen försiktigt av för hand och transporteras omedelbart vidare, resten av plantan står kvar och bildar nya, kraftiga blad, som får växa och frodas i sin egen takt. Efter 4-5 år av kontinuerlig odling och skörd blir Aloe-plantorna mindre produktiva och fältet måste återplanteras med nya plantor. Innan återplantering sker, tas fältet vanligtvis ur drift en växtsäsong, och planteras med andra grödor såsom klöver och bovete, för att vitalisera jorden. Dessa grödor plöjs tillbaka till jorden efter växtsäsongen och är en utmärkt naturlig källa till kväve. Fältet återplanteras därefter med små Aloe vera plantor och tillväxtcykeln upprepas. Växelbruk som detta är bra för miljön och bra för plantan!


Noggrann hantering 

Aloe veran handplockas vid perfekt mognad och vi använder endast innergelen, som stabiliseras i vår unika patenterade process. Både vår Aloe vera och slutprodukten genomgår en mängd noggranna kontroller längs produktionen för att säkerställa en säker produkt med hög kvalitet. Vår Aloe vera används dagligen av miljontals nöjda kunder runtom i världen, både för utvärtes och invärtes bruk. Alla våra produkter följer alla lagar och föreskrifter för konsumentens säkerhet.Säkra ingredienser

Vi på Forever följer ständigt den senaste forskningen och rekommendationerna gällande samtliga ingredienser i våra produkter. Halterna av alla ingredienser i samtliga slutprodukter ligger alltid under tillåtna och säkra halter enligt rådande lagkrav och rekommendationer. Alla ingredienser och dess användning i våra produkter är idag tillåtna inom EU och Skandinavien och anses vara säkra för konsument. Vår juice, till exempel, tillverkas enligt mycket strikta kvalitetskrav och är gjord på själva innerfilén, inte bladdelarna. Forever är helt trygg med sin Aloe vera, som miljontals människor dricker dagligen. 

Forevers produktutvecklingsteam arbetar ständigt med att förbättra och uppdatera våra produkter och tar alltid hänsyn till den senaste informationen och rekommendationerna i samband med nya produkter eller regeländringar. Det gör att Forevers produkter är säkra för konsument. Vi rekommenderar dock alltid att man rådgör med en legitimerad läkare eller annan kvalificerad sjukvårdspersonal för mer ingående information innan man påbörjar ett träningsprogram eller börjar använda kosttillskott om man för närvarande tar någon medicin eller genomgår medicinsk behandling för något befintligt hälsoproblem.

Om det är något mer du vill veta om vår Aloe vera är du självklart välkommen att kontakta oss.

 

 


Visa som
  • rutnät
  • lista
Videos to show
  • For you
  • Sverige
  • Danmark
  • Finland
  • Norge
  • England

Forever Living Products Aloe Vera SE

Forever Living Products Aloe Vera SE

Forever Living Products Aloe Vera DK

Forever Living Products Aloe Vera FI

Forever Living Products Aloe Vera NO 


 

Aloe vera

frågor & svar

 

 


Kan jag vara trygg med Forever Livings Aloe vera?

Forever Living har sålt sin egen Aloe vera sedan 1978. Vi är certifierade av The International Aloe Science Council (IASC) för den höga kvaliteten, vi är världens största odlare av Aloe vera och vi äger våra egna plantager. Vår Aloe vera är omsorgsfullt odlad med växelbruk för att inte utarma jorden och där frigående getter står för naturlig ogräsbekämpning och gödsling. Aloe veran är handplockad vid perfekt mognad och vi använder endast innergelen som stabiliseras i vår unika patenterade process. Vi följer noggrant processen hela vägen från planta till färdig produkt och vår Aloe vera används av miljontals nöjda människor runtom i världen, både för utvärtes och invärtes bruk. Alla våra produkter följer alla lagar och föreskrifter för konsumentens säkerhet.

Hur arbetar Forever Living med ingredienser?

Vi på Forever följer ständigt den senaste forskningen och rekommendationerna gällande samtliga ingredienser i våra produkter. Halterna av ingående ingredienser i produkterna ligger alltid under godkända och säkra halter enligt rådande lagkrav och rekommendationer. Alla ingredienser och dess användning i våra produkter är idag godkänt inom EU och Skandinavien och anses vara säkra för konsument. Forever Livings produktutvecklingsteam arbetar därutöver ständigt med att förbättra våra produkter och tar alltid hänsyn till ny information i samband med nya produkter eller regeländringar.

Kan Aloe vera ge leverskador?

Det har förekommit spekulation i medierna om att Aloe vera skulle kunna ge upphov till leverpåverkan. Oberoende organisationer som har gjort internationella säkerhetsgranskningar av Aloe vera med hänsyn till leverpåverkan finner att oerhört få sådana fall finns inrapporterade och att man i de sällsynta fall som går att finna har kommit till slutsatsen att den mest troliga förklaringen till leverpåverkan är den individuella hälsoprofilen, en samverkan mellan icke genetiska faktorer (t ex. kön, ålder, medicinering, sjukdomshistoria, infektioner) och genetiska faktorer, och inte Aloe vera produktens sammansättning eller dosering. Enligt den internationella leverexperten Professor Simon D Taylor-Robinson, Professor of Translational Medicine, Liver Unit, St Mary’s Hospital i London, UK, ”är Aloe vera gel från plantans innerfilé ofarlig att dricka om de rekommenderade doserna följs.”  I ”American Herbal Products Association’s Botanical Safety Handbook, 2nd edition”, är gelen från Aloe verans inre blad listad som en klass 1 planta som anses säker för konsumtion när den intas enligt anvisningarna. Aloe vera har genomgått en vetenskaplig granskning och är tillåten som livsmedel av Europeiska myndigheter för livsmedelssäkerhet. Som generellt för alla kosttillskott, rekommenderar vi alltid att man rådgör med en legitimerad läkare eller annan kvalificerad sjukvårdspersonal för mer ingående information innan man påbörjar ett träningsprogram eller börjar använda kosttillskott om man för närvarande tar någon medicin eller genomgår medicinsk behandling för något befintligt hälsoproblem.

Varför kan Forever inte bemöta medicinska påståenden om Aloe vera?

Eftersom Forevers produkter är klassade som kosttillskott, inte som medicin, är vi hårt reglerade gällande vad vi får lov att säga om våra produkter. Därför kan vi inte göra några medicinska påståenden eller otillåtna hälsopåståenden eller bemöta medicinska påståenden från andra. Vi kan inte heller hänvisa till vetenskapliga artiklar om Aloe verans effekt i vår marknadsföring. Däremot är vi medvetna om att det finns ett stort intresse för Aloe vera och att mycket forskning pågår runt om i världen och tycker att detta är både spännande och roligt!

Var kan jag köpa Forever Livings produkter?

Du hittar oss inte i vanliga butiker. Vår affärsmodell kallas direkthandel, och innebär försäljning vid personliga möten utanför traditionella försäljningsställen. Klicka på fliken ”Hitta återförsäljare” här på hemsidan och sök upp en återförsäljare nära dig.