Forever Living Products Scandinavia AB

Vi värnar om vår Aloe vera

 

Plantagerna

Forever har sålt sin egen Aloe vera sedan 1978. Vi är certifierade av The International Aloe Science Council (IASC) för den höga kvaliteten, vi är världens största odlare av Aloe vera och vi äger våra egna plantager, där våra 50 miljoner Aloe vera-plantor vårdas ömt. De är omsorgsfullt odlade med växelbruk för att inte utarma jorden och frigående getter står för en naturlig ogräsbekämpning och gödsling. 


Noggrann hantering 

Aloe veran handplockas vid perfekt mognad och vi använder endast innergelen, som stabiliseras i vår unika patenterade process. Både vår Aloe vera och slutprodukten genomgår en mängd noggranna kontroller längs produktionen för att säkerställa en säker produkt med hög kvalitet. Vår Aloe vera används dagligen av miljontals nöjda kunder runtom i världen, både för utvärtes och invärtes bruk. Alla våra produkter följer alla lagar och föreskrifter för konsumentens säkerhet.Säkra ingredienser

Vi på Forever följer ständigt den senaste forskningen och rekommendationerna gällande samtliga ingredienser i våra produkter. Halterna av alla ingredienser i samtliga slutprodukter ligger alltid under tillåtna och säkra halter enligt rådande lagkrav och rekommendationer. Alla ingredienser och dess användning i våra produkter är idag tillåtna inom EU och Skandinavien och anses vara säkra för konsument. Vår juice, till exempel, tillverkas enligt mycket strikta kvalitetskrav och är gjord på själva innerfilén, inte bladdelarna. Forever är helt trygg med sin Aloe vera, som miljontals människor dricker dagligen. 

Forevers produktutvecklingsteam arbetar ständigt med att förbättra och uppdatera våra produkter och tar alltid hänsyn till den senaste informationen och rekommendationerna i samband med nya produkter eller regeländringar. Det gör att Forevers produkter är säkra för konsument. Vi rekommenderar dock alltid att man rådgör med en legitimerad läkare eller annan kvalificerad sjukvårdspersonal för mer ingående information innan man påbörjar ett träningsprogram eller börjar använda kosttillskott om man för närvarande tar någon medicin eller genomgår medicinsk behandling för något befintligt hälsoproblem.

Om det är något mer du vill veta om vår Aloe vera är du självklart välkommen att kontakta oss.

 

  


Forever Living Products Aloe Vera SE