Forever™ Essential Oils Defense

Rekommenderat pris 341 kr

Art. nr 510

Volym 15 ml

En värmande blandning

Forever™ Essential Oils Defense bjuder på en utsökt balanserad kombination av kryddnejlika, apelsin, kanel, rosmarin, frankincense, eukalyptus och enbär.

 

För vem?

Dofter påverkar oss alla, och genom att välja doft efter smak och tillfälle kan du själv påverka hur. Forever™ Essential Oils Defense har en doftblandning som upplevs värmande, kraftfull och stärkande – en doft som uppskattas av de flesta och passar extra bra när du vill ha en extra boost.

Eterisk olja

Många växter producerar doftande essenser som kan extraheras från olika delar av plantor och träd. Dessa essenser har en naturlig funktion, exempelvis för att dra till sig viktiga insekter för pollinering. Eteriska oljor är just dessa essenser i högkoncentrerad form med stark doft. 

Varm, kryddig och kraftfull

I Forever™ Essential Oils Defense hittar vi en härlig blandning av essenser. Läcker kryddnejlika, frisk och söt apelsin, kryddig kanel och örtighet från rosmarin samsas här med friskhet från eukalyptus och enbär samt varma trätoner från frankincense.

En stärkande känsla

Doftblandningen i Forever™ Essential Oils Defense har en sammansättning som upplevs värmande, stärkande och kraftfull.

Vad är aromaterapi?

Aromaterapi är en lära med urgamla traditioner där eteriska oljor används för att förstärka vårt välmående. De eteriska oljorna kan med fördel användas som rumsdoft.

 

Ingredienser

Citrus Aurantium Dulcis (apelsin) Peel Oil, Eugenia Caryophyllus (kryddnejlika) Bud Oil, Cinnamomum Zeylanicum (kanel) Bark Extract, Rosmarinus Officinalis (rosmarin) Leaf Oil, Eucalyptus Citriodora (eukalyptus) Leaf Oil, Juniperus Communis (enbär) Fruit Oil, Boswellia Carterii (frankincense) Gum Oil

Observera att innehållet kan ändras och att det alltid är informationen på förpackningen som gäller.

Instruktioner

Häll ett par droppar i ett doftkrus för att sprida en värmande rumsdoft.

FARA. Brandfarlig vätska och ånga. Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. Irriterar huden. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp. Orsakar allvarlig ögonirritation. Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn.

VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare. Framkalla INTE kräkning.

VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt skölja.

Innehållet lämnas till hushållsavfall.