Forever™ Essential Oils Peppermint

Rekommenderat pris 230 kr

Art. nr 508

Volym 15 ml

Uppfriskande och energisk doft

Eterisk olja med pepparmynta som bjuder på en kylig och frisk mintdoft med en behaglig sötma i botten.

 

För vem?

Dofter påverkar oss alla, och genom att välja doft efter smak och tillfälle kan du själv påverka hur. Pepparmynta upplevs som uppfriskande, stimulerande och svalkande – en doft som uppskattas av de flesta och passar extra bra när du vill känna dig på topp.

Eterisk olja

Många växter producerar doftande essenser som kan extraheras från olika delar av plantor och träd. Dessa essenser har en naturlig funktion, exempelvis för att dra till sig viktiga insekter för pollinering. Eteriska oljor är just dessa essenser i högkoncentrerad form med stark doft. 

Pigg pepparmynta av högsta klass

Forever Essential Oils Peppermint extraheras från plantor som har odlats och skördats på gårdar som ligger vid foten av Himalaya i Indien, där klimatet och jorden ger kraftfull pepparmynta av högsta kvalitet. Användningen av pepparmynta sträcker sig tillbaka till de antika romerska och grekiska kulturerna där pepparmynta användes som dekor och arom.

Uppfriskande och svalkande

Pepparmynta kan ge en uppfriskande, stimulerande och kylande känsla - en perfekt doft för arbetsrummet.

Vad är aromaterapi?

Aromaterapi är en lära med urgamla traditioner där eteriska oljor används för att förstärka vårt välmående. De eteriska oljorna kan med fördel användas som rumsdoft.

 

Ingredienser

Mentha Piperita (pepparmynta) Oil (EC: 282-015-4)

Observera att innehållet kan ändras och att det alltid är informationen på förpackningen som gäller.

Instruktioner

Häll ett par droppar i ett doftkrus för att sprida en uppfriskande rumsdoft.

VARNING. Irriterar huden. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Orsakar allvarlig ögonirritation. Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn.

VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten. Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.

VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt skölja.

Innehållet lämnas till hushållsavfall.