Forever Living Products Scandinavia AB

Ledning

Forevers marknadsföring och försäljning bedrivs av externa, oberoende återförsäljare. Förutom en intern, operativ, ledningsgrupp finns dessutom en extern, rådgivande, ledarskapsgrupp.

 

Forever Living Products Scandinavia AB

Members of the Board

Gregg E. Maughan – Chairman of the Board

Yves Hamon – Member of the Board


Office Managers

Fredric Alerstam – Country Manager

Magdalena Pires Nielsen – Director of Marketing

Elisabet Bergwall – Support Manager

Christina Falke Frey – Director of Operations

Henrik Elm – IT Manager

Zandra Jagestrand – HR Manager

Tony Jalker – Property Manager


Deputy Board Member

Bob Parker – Country Manager