Forever Living Products Scandinavia AB

Direkthandel

Direkthandel är alltid personlig och sker aldrig i butik. Istället träffas kund och återförsäljare i hemmiljö, på arbetsplatsen eller i andra sammanhang. Kontakt sker också per telefon eller via mejl och hemsida. 
Direkthandeln sysselsätter mer än 100 000 direktsäljare i Sverige. Omkring 70 % av dessa kommer från de cirka
40 medlemsföretagen i Direkthandelns Förening. Företagen arbetar med många olika typer av produkter, till exempel kosmetik, hälsopreparat, hushållsprodukter, kläder, böcker och telefonabonnemang. Branschen omsätter nästan tre miljarder och tillväxten har under de senaste fem åren uppgått till i genomsnitt 20 % per år. 
Team Marketing-konceptet ger dig möjlighet att starta och driva en lönsam verksamhet utan de ekonomiska risker som eget företagande normalt innebär. Alla är välkomna och lika arbete belönas lika, oavsett vem som utför det.

Direct Selling Sweden