Arbeta etiskt

Vi har guider och policys som styr hur man rekryterar, hur man visar och säljer produkter samt hur man marknadsför Forever och sin business.

Forever och affärsetik

I en seriös verksamhet ska det vara lätt att göra rätt. Forever har tydliga regler för vad en återförsäljare får och inte får göra. Vi har guider och policys som styr hur man rekryterar, hur man visar och säljer produkter samt hur man marknadsför Forever och sin business. Det är en trygghet både för våra ca 25 000 återförsäljare i Skandinavien och för våra kunder. 


Vad gäller?
Forever följer alltid de lagar och regler som gäller på de marknader där vi är verksamma, och vi uppmanar våra oberoende återförsäljare att göra detsamma.

Detta gäller för marknadsföring av våra produkter:
Marknadsföringen får aldrig vara vilseledande
Oberoende forskning ligger bakom det vi säger om produkterna
Alla våra hälso- och näringspåstående är verifierade av Efsa*

Forevers affärmodell kallas Network Marketing. En del blandar ihop det med pyramidspel. I vår FAQ reder vi ut begreppen.

* Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet

 

Compliance

Vi arbetar kontinuerligt för att säkerställa att reglerna åtföljs. Så gott som alla vill arbeta etiskt och enligt lagar och förordningar. Oftast beror överträdelser på att man missförstått eller inte känner till den aktuella regeln. Därför har vår Compliance som främsta uppgift att informera, stötta och utbilda våra återförsäljare. Vid behov kan vi sätta in åtgärder när återförsäljare inte korrigerar otillåtna actions efter tillsägelse. Detta system är effektivt och minimerar antalet överträdelser som sker i Skandinavien.

Vår Compliance har som främsta uppgift att informera, stötta och utbilda våra återförsäljare.