Forever och omvärlden

Forevers miljöarbete

Egentligen är det ganska enkelt, Aloe vera som vi hämtar från naturen är vår bas, därför värnar vi om naturen. Vår Aloe vera odlas varsamt med växelbruk för att inte utarma jorden. I växtcykeln ingår att sätta fälten i träda under en växtsäsong med mellangrödor som sedan plöjs ner i jorden innan återplantering av Aloe vera. Sedan starten har vi utvärderat dessa metoder och utarbetat en plan för kontinuerligt förbättringsarbete. 2006 certifierades Forever enligt ISO 14001 av den Internationella Standardiseringsorganisa- tionen som bedömer företags miljöpåverkan – en standard som vi behållit sedan dess.

När det gäller växthusgaser har Forevers nettokoldioxidavtryck en positiv effekt för miljön. 20 fullvuxna Aloe vera-plantor omvandlar CO2 till syre lika effektivt som ett träd. Med över 40 miljoner Aloe vera-plantor binder våra odlingar upp till två miljoner ton koldioxid varje år. Sedan vi började kartlägga våra framsteg har vi minskat vår avfallsmängd med 50 % och ökat vår återvinning från 26 % till 61 %. Vi är stolta över den här utvecklingen och fortsätter att utmana oss själva att göra ännu mer.

Exempelvis är Forevers plastpåsar biologiskt nedbrytbara. Tillverkarens smarta produktionsprocess gör påsarna miljövänliga genom att de bryts ner till vatten om de slängs i naturen. Granulaten försvinner helt efter redan 12 månader om de ligger utomhus med tillgång till både sol och vatten. Som en del av firandet av vårt 40-årsjubileum 2018 gick vi över till en mer miljövänlig Tetra Pak-förpackning till våra paradprodukter – Aloe vera-dryckerna. Ett nedbrytbart alternativ till plast och ett steg i rätt riktning mot en hållbarare värld.

Forever Living och välgörenhet

Välgörenhet är viktigt för oss på Forever. Därför driver vi en egen global välgörenhetsorganisation, Rex Maughan Forever Giving Foundation. Här fokuserar vi på att göra skillnad för utsatta kvinnor och barn. Det kan handla om akuta insatser i katastrofområden så väl som långsiktiga åtgärder.

Rex Maughan Forever Giving Foundation
Välgörenhet är viktigt för oss på Forever. Därför driver vi en egen global välgörenhetsorganisation, Rex Maughan Forever Giving Foundation. Här fokuserar vi på att göra skillnad för utsatta kvinnor och barn. Det kan handla om akuta insatser i katastrofområden så väl som långsiktiga åtgärder.

Tillsammans för Ukraina
En humanitär katastrof har drabbat Ukraina, och självklart vill vi bidra och stötta med det vi kan för att hjälpa våra Forevervänner och kollegor i Ukraina och det ukrainska folket. Forever har genom våra återförsäljare och Rex Maughan Forever Giving Foundation donerat 100 000 kronor till Röda Korset, och ytterligare 100 000 kronor till Unicef för att stötta deras arbete i Ukraina. På Foreverkontor runt om i Europa pågår arbetet för fullt med att samla ihop och distribuera nödpaket till ukrainare i flyktingläger.

Ditt bidrag är värdefullt
Gå in och bli stötta redan idag.
Skänk bidrag till Rex Maughan Forever Giving Foundation >
Bli månadsgivare hos Röda Korset >
Skänk bidrag till UNICEF>

LÄS MER: